Pravidla

Všichni hráči a další přítomné osoby jsou povinny chovat se jako lidi.
Proč? Protože nejste zvěř. Respektujte prosím příkazy organizátora a rozhodčích.

Ke hře je možno použít pouze schválené vybavení, které splňuje zákonné podmínky.
Chcete si zahrát nebo se pozabíjet?!

Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah značkovací kuličkou, musí hráči a další přítomné osoby použít ochrannou paintballovou masku.
Tedy pokud nechcete slepeckou hůl a vodícího psa.

Střílet je povoleno pouze na hřišti v průběhu hry nebo na místech pořadateli určených k testování, nebo vybíjení zbraní.
Je nutný komentář?

Mimo hrací zónu a čas se nosí zbraně zásadně zajištěné a opatřené bezpečnostní pojistkou tvz. „šprckou“.
Je fajn jí koupit třeba na sváče.

Je zakázán fyzický kontakt mezi hráči. Je zakázáno házet na hřišti jakýmikoli předměty.
Hrajeme paintball, nepořádáme zápasy ani soutěže ve vrhu.

Je zakázáno střílet a mířit i nenabitou značkovací zbraní na hráče bez nasazené ochranné paintballové masky.
Co kdyby?!

Zpozoruje-li hráč v průběhu hry, že v prostoru ohroženém střelbou se nachází osoba nebo osoby nemající nasazeny ochranné paintballové masky je povinen ihned zastavit palbu a upozornit na tuto skutečnost organizátora a rozhodčí.
Nic netutlám nic netajím, nečekám jak to dopadne, jednám!!!

Je zakázáno jakkoliv ničit zařízení haly, zejména úmyslně střílet do oken apod.
Fajn jsme rádi, že jste ostrostřelci, ale zkuste to raději do terče.

Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholu či drog. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.
Nechlastat, nehulit, zbytečně nekecat a hrát.

Každý hráč je povinen znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla.
A kdo tomu nerozumí ať raději zústane doma!!!

Osoby mladší 15 let se můžou hry zúčastnit pouze v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců starších 21 let.
Vemte tátu, vemte mámu a příjďte.

Osoby mladší 18 let se mohou hry účastnit pouze za dozoru osoby právně způsobilé a starší 21 let.
Jste svéprávní? Máte občanku? Tak nic neřešte a příjďte, nám už je víc než 21.

Každý hráč se účastní hry na vlastní nebezpečí.
Všechno víte, všechno znáte, tak jestli nejste “mimoni” tak to přežijete 🙂